• موضوعات

موضوعات این طرح به شرح زیر می باشد :

  • ادبیات داستانی و غیر داستانی معاصر
  • هنر
  • اسلام و ایران شناسی
  • کودک و نوجوان