1. ارسال فرم درخواست از سوی متقاضی (آژانس ادبی، ناشر ایرانی، ناشر خارجی، مولف یا تصویرگر ایرانی) به صورت الکترونیکی یا مکتوب.
  2. در صورت تقاضا برای خرید، ارایه یک نسخه از کتاب به دبیرخانه به منزله ثبت تقاضا خواهد بود.
  3. ارائه هرگونه اطلاعات تکمیلی که از نظر ناشر ضروری بنظر می رسد بلامانع است.
  4. فرمت فایلها به صورت pdf  و عکسها به صورت Jpg  لحاظ شود.


جهت دانلود فرم درخواست کلیک کنید.  • شیوه ارائه آثار

شیوه ارائه آثار
ارسال مدارک و مشخصات حقیقی/حقوقی
1- فرم تکمیل شده درخواست: *  
2- قرارداد با ناشر داخلی: *  
3- قرارداد با مترجم: *  
4- رزومه ناشر خارجی: *  
5- رزومه مترجم: *  
6- کاتالوگ ناشر خارجی *  
7- نمونه ترجمه(حداقل 3 صفحه) *  

* = ضروری